Baş Boyun Kanserleri

Baş ve Boyun Tümör ve Kanserleri

Baş ve boyun bölgesinde görülen kanserler çeşitlidir. Cilt, yumuşak doku kemik dokusu sinir ve damar dokusu kaynaklı olabilir. Bir kısmı görülebilen yada erken belirti vererek kişileri hekime yönlendiren bu kanserler erken tespit edildiğinde tedavi edilebilir. Erken teşhis, bu kanserlerin tedavisinde çok önemlidir. Dolayısıyla bu belirtileri bilmek erken tedavi için size bir şans verecektir.

Cilt Tümörü ve Kanserleri

Cilt kanseri baş boyun kanserleri içinde en sık görülen kanserlerdir. Bazal hücreli kanser bunlar içinde en sık görülen alt tiptir. Genellikle güneş ışığına uzun süre maruz kalan kulak kepçesi veya yüz bölgesinde burun ve alında geçmeyen yaralar kişileri uyarmalıdır. Bu yaralar antibiyotikli merhem ile kabuklanıp geçmiyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına danışılmalıdır.

Yassı epitel hücreli karsinom yine bu bölgede özellikle alt dudakta görülen diğer cilt kanseri tipidir. Ben kanseri olarak bilinen Malign melanom cilt kanseri ise yavaş büyüyen, koyu renkli cilt lezyonları olarak karşımıza çıkar. Bu koyu renkli cilt lekeleri burun ve ağız içinde de görülebilir.

Ağız Boşluğu Kanser ve Tümörleri

Ağız içinde geçmeyen zaman zaman kanayan ağrı yapan kitleler, yaralar incelenmelidir. Özellikle sigara veya tütün mamulü kullanan, ağız hijyeni iyi olmayan kişilerde görülebilir. Dil ve dil kökü kanserlerinde yutma ağrılı ve zordur. Bazen diş kayıpları ilk belirti olabilir. Aynada ağız içine bakıldığında bademciklerden bir tanesinin diğerine göre çok büyük gözükmesi ( tonsil kanseri?) önemli olabilir.

Yutak Gırtlak Kanser ve Tümörleri

İki haftadan daha fazla süren ses kısıklığında dikkatli olunmalıdır. Ses kısıklığı gırtlak kanserinin ilk belirtisi olabilir. Boyundaki şişlikler enfeksiyon sonrası gelişebilen lenf bezi büyümesi olabileceği gibi bu bölgenin kanser metastazı da olabilir. Uzun süren yutma güçlükleri yemek borusu ve yutak kanseri belirtilerinden olabilir. Geçmeyen kulak ağrısı bu bölgenin kanserlerinde bilinen diğer bir belirtidir.

Burun içi Sinüs Kanser (Paranazal sinüs kanseri) ve Tümörleri

Özellikle tek taraflı geçmeyen burun tıkanıklığı, burun kanaması yüzde veya damak bölgesinde şişlik incelenmelidir. Bu bölge kanserleri görme bozukluğu, çift görmeye ve yine kulak ağrısına neden olabilir. Burun içinde tıkanıklık yapan kitleden biyopsi yapılmalıdır.

Tükürük bezi Kanser ve Tümörleri

Çene altında veya arkasında ele gelen geçmeyen kitleler tükürük bezi kaynaklı olabilir. Genellikle bu bölgeden ince iğne biyopsi vasıtasıyla incelemeye başlanabilir.