Tükürük Bezi Hastalıkları

Tükürük Bezi Nerede?

Tükürük bezleri büyük olanlar çene altında kulak ile çene arasında olmak üzere iki taraflı dört adettir. Çene altında olanlar büyümüş ise elle hissedilir. Dil altında olanlar ise daha küçük ve çok sayıda yer almaktadır.

Tükürük Bezi Taşı Nedir?

Tükürük bezleri salgıladıkları tükürük kanal içinde zamanla koyulaşır kalsiyum birikintileri fazlalaşınca taş oluşmasına sebep olur. Genellikle çene altındaki tükürük bezi kanalında oluşan bu taşlar dil altındaki kanalda bazen el ile hissedilebilir. Taş belirtileri genellikle yemek yerken bezlerde olan şişmedir. Taş eğer kanalda tıkanıklık yaparsa tükürük bezinde şişmeye ve ağrıya neden olur. Bezlere masaj uygulama ile taş küçük ise kanalın ucuna hareket ettirilebilir. Kendiliğinden atabilir. Limon gibi tükürük arttıran yiyecekler taşı çıkmasına yardımcı olur. Tükürük bezi taşı ultrason da görülür.

Tükürük Bezindeki Taş Nasıl Çıkartılır?

Masaj ile çıkarılamayan taşlar sialoendoskopi dediğimiz çok ince kameralar ile kanallardan girilerek çıkartılabilir. Endoskop ile çıkarılamayacak büyüklükte ya da ulaşılamayacak derinlikte olan taşlar ise taş kırma cihazları ile küçültülebilir ya da ameliyat ile çıkartılabilir.

Tükürük Bezi Neden Şişer?

Taş hastalığı dışında sistemik hastalıklar, iltihaplar, kanserler tükürük bezlerinin şişmesine neden olur.

Tükürük Bezi İyi Huylu (Bening) Tümörleri

Genellikle Parotis Bezinden (çene arkasındaki tükürük bezi kaynaklanır. Pleomorfik Adenom ve Warthin tömürü iyi huylu tümörlerdendir. Orta yaşlarda görülen bu hastalık yavaş büyüyen ağrısız kitleler olarak karşımıza çıkar. Görüntüleme ile şüpheli kitlelerden biyopsi yapılır.

Tükürük Bezi Kötü Huylu (Malign) Tümörleri

Mukoepidermoid karsinom ve Adenokistik karsinom tükürük bezlerinde sık karşılaşılan patolojilerdir. Bu bölgenin tedavisi geniş olarak cerrahi tedavidir. Özellikle parotis kaynaklı kitlelerde yüz sinir felci gelişebilir. Yüz siniri parotis bezi içerisinden ilerlediği için bu bölgenin cerrahisinde yapışık kitleler sonucu sinir zarar görebilir. Cerrahi tedavi sonrası radyoterapi verilebilir. Boyun bölgesinde lenf metastazı şüphesi oluşacağı için boyun diseksiyonu da aynı seans da yapılmalıdır.