Boyun Kitleleri Tanı ve Tedavisi

Boyunda Kitle Belirtileri Nelerdir?

Baş boyun bölgemizde gözle görülebilen ya da elimizle hissedilen şişliklerin hepsine boyun kitleleri diyebiliriz. Bazen normal anatomik yapılar aşırı gelişmiş olabilir. Burun kanaması, burun, ağız, gırtlak ya da yutak borusu bölgelerinde olan ağrılar ile birlikte bu kitleler fark edilebilir.

Boyunda Sert Kitle Nedir?

Çok sayıda lenf bezi boyunda bulunur. Bu bezlerin iltihabi olaylar sonucu büyümesi özellikle çocuklarda çok sık karşılaşılan bir durumdur. Boyunda lenf bezlerini büyüten habis olaylar genelde ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Bu kitleler el ile muayene edildiğinde sertlik derecesi önemlidir. Yumuşak kitleler içi iltihap ya da sıvı ile dolu olabileceğini düşündürür. Sert ve az hareket ettirilenler incelemeye aday kitlelerdir.

Boyunda Kitle Ne Zaman Tehlikelidir?

Fark edilen bu kitle uzun süredir mevcutsa, sert ve hareketli değil ise mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Bu kitleler doğumsal olabileceği gibi sonradan gelişebilen kistik iyi huylu kitleler olarak da karşımıza çıkabilir.

Boyun Kitleleri Nelerdir?

Doğıumsal (Konjenital) boyun şişlikleri ve edinsel (sonradan gelişen) boyun şişlikleri olarak ikiye ayırabiliriz. Lenf bezi şişmesi en sık görülenidir. Tek taraflı uzun süre izlenen lenf bezleri mutlaka araştırılmalıdır. Lenf bezleri stresten şişmez. Ağrılı lenf bezleri enfeksiyon kaynaklı olabileceğini düşündürür. Uzun süre boyunda kalan ve büyüyen lenf bezleri baş boyun bölgesi tümörleri ile ilişkili olabilir. Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı için görüntüleme kullanılır. Kistik ya da solid (katı) kitleler film ile anlaşılabilir. Boyun ön bölgesinde olan kitleler tiroid ile ilişkili olabilir. Tiroid nodülü ya da tiroid bezinde büyümeye neden olacak rahatsızlıklar düşünülmelidir.

Çocuklarda Baş ve Boyun Kitleleri

Akut lenfadenit dediğimiz lenf bezi iltihabı çocuklarda çok sık gördüğümüz bir durumdur. Çocukluk çağında mikroplar ile karşılaşma immün sistemin gelişmesi için önemlidir. Bu dönemde basit bir üst solunum enfeksiyonu lenf bezlerinin şişmesine neden olur. Çocuklarda doğumsal kitlelere de rastlamak mümkündür. Daha çok kistik kitleler olarak karşımıza çıkar. Habis olaylar daha nadir görülür.

Boyunda Kitle Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfadenit denilen şişlikler medikal tedavi ile takip edilerek izlenir. Görüntüleme ve iğne biyopsi ile incelenen kitleler iyi huylu ise çıkartılır. Kötü huylu olduğu düşünülen kitlelerin asıl kaynaklarının araştırılması gerekir. Baş ve boyundaki sert ağrısız büyüyen kitleler habis hastalıkların habercisi olabilir.