Kulak Kepçesi Ağrısına Ne Neden Olur?

Kulak bulunduğu yer itibarı ile birçok sinir tarafından uyarılır ve bu sinirlerin gittiği yapıların ağrı duyusu kulak tarafından hissedilir. Kulak kepçesinde ağrının en önemli sebebi enfeksiyondur. Bunun dışında boyundaki kas ve kemik rahatsızlıkları, burun, gırtlak ve , ağız içi hastalıklar kulakta ağrıya neden olabilir.